Sylvie Doláková

DomůPohádka nás naučí - výukové materiály

 

 

Vezměte pohádku,

udělejte z ní básničku,

napište písničku,

vymyslete hru,

vytvořte pracovní list,

vyberte klíčová slova a využijte obrázky,

najděte problém a poraďte, jak ho vyřešit,

nabídněte chvilky pro zamyšlení nad tématem,

přidejte pohyb…

 

… a máte pohádkový projekt!

Téma známé pohádky se dá využít k práci s dětmi ve všech vzdělávacích oblastech.

Děti mohou najít prostor v každé výukové oblasti, jako je např. práce se slovní zásobou a rozvoj řeči, matematika a logické uvažování, příroda a svět okolo nás, výtvarné a pracovní činnosti, hudba a zpěv a pohyb.

 

jazykové části se zaměřujeme na práci s klíčovýni slovy z pohádky, jejich výslovnost, poslech a porozumění textu, řečové a komunikační dovednosti, později také zvládnutí čtení a psaní od slov k souvislým textům. Práce s říkadly a básničkami upevňuje vnímání rytmu jazyka, výslovnost a intonace.

Matematické aktivity a hry nabízí pochopení množství, počtu, operací, rozvoj logického myšlení a úsudku, vše na bázi pohádkového příběhu.

Svět okolo nás nám nabízí možnosti vnímání, posuzování vlastností věcí, jevů a světa lidí, umožňuje vcítit se do situace a dokonce nenásilně nabízí modely správného chování.

hudebních a pohybových aktivitách najdeme nové, neotřelé písničky (s karaoke pro zazpívání!), aktivity pro osvojení textu písniček, škálu pohybových her a námětů pro pohybové chvilky.

Děti by měly vnímat svět okolo sebe všemi smysly, a proto je ve složce výtvarných a pracovních aktivit věnována pozornost nabídce obrázků k vybarvení, stříhání, doplňovacích úkolů, rozvoji jemné motoriky, pravo-levé orientaci, také nápadů pro pracovní činnosti, jako např. vytvoření scény pro loutkové divadlo, výroba loutek, masek apod.

Velký důraz je kladen na aktivity vhodné pro děti s poruchami učení, zvláště dyslektiky, materiál našel odezvu i u dětí s poruchou autistického spektra.

 

Vidím, slyším, dělám - učím se!  je moje heslo.

Proto v každém materiálu najdete obrázkové karty, kartičkové a stolní hry, pracovní listy s nejrůznějšími úkoly, říkadla a básničky k obsahu pohádky, písničky s karaoke, poslechová cvičení, nápady k rozvoji poslechu, soustředění, procvičení, výslovnosti, nácviku, opakování, naučení…

V každém projektu je okolo 80 - 150 souborů s 200 - 300 variantami aktivit, a také další složka s obecnými materiály. Obrázky a hry se tisknou, soubory mp3 se dají poslechnout v počítači.

Součástí každé složky je podrobný návod, jak soubory použít!

Děti by se měly učit postupně, od nejjednodušších poznatků a dovedností k těm složitějším. Proto se k pohádce často vracíme, zopakujeme to, co jsme se naučili a přidáme nové, o kousek pokročilejší aktivity. Dá se říci, že pohádka roste s dětmi od 2 let (práce se slovíčky, vytleskávání říkadel, poslech) až do 12 let (složitější úkoly, nebo například čtení a psaní v cizím jazyce).

 

Pohádkový projekt získal cenu vydavatelství Pearson ELT za nejlepší učitelskou inovaci (v kategorii lidové hlasování). V této soutěži hlasovali hlavně učitelé, kteří pohádky znají a pracují s nimi.

 

Pohádkový projekt jsem představila na mnoha konferencích po celé Evropě, prezentovala jsem jej dokonce na světové webové konferenci asociace učitelů angličtiny IATEFL YLT SIG (poslechněte si v angličtině), na webináři portálu RVP, v rozhlase, o technice dokonce vyšla kniha v Portál.

Ve zpětné vazbě učitelé často uvádějí: dětem se pohádky líbí pro širokou škálu a rozmanitost aktivit, pro živé, veselé písničky, příjemné a líbivé obrázky.

 

Pokud si chcete některou zakoupit, vyberte si v e-shopu.

Pokud se vám něco nebude zdát, uvidíte překlep nebo vás napadne lepší varianta, napište mi na sylviad@atlas.cz.

Jestliže  se vám aktivity líbí, dejte o nich vědět známým a kolegům (fb, twitter).

A vracejte se pro další, chystají se nové!